Airbrush - Slavka

   Bodypaiting Art - Leroy Roper
Fantázia –umenie
Napísal: Charles Chin Yee 
Obrázky Leroy Ropera je majstrovská zmes horizontov bodypaitingu (maľby na telo), fotografie a úcta k ženám.
    Magický, duchovný, úžasný a povzbudzujúci....sú niektoré výrazy z mnohých slov, ktoré použili ľudia na opis práce Leroy Ropera. Mal som to potešenie hovoriť s týmto umelcom,čo je jeho inšpiráciou a čím je vedený k tvorbe tak mimoriadnych kusov umenia.
    Leroy – umelec a fotograf hovorí, že je umelcom od ranného detstva. Vychovávaný v El Paso,stáva sa Leroy veľmi prispôsobivý a otvorený k stretnutiam ľudí z odlišných kultúr a to kvôli otcovej kariére v armáde.
   Fotografia nebola zámerom... No v rámci obchodu sa dozvedel aj o umeleckej fotografii. Účelom bolo vtedy ukázať kreativitu pre reklamné agentúry, kvôli predaju svojich produktov.Jedna vec však v rámci fotografie pre Leroya ako výpoveď existuje a to,že vie ako dostať z nej to ,čo chce.
   Leroyova práca je vložiť niekoho do sveta fantázie. Keď s niekým pracuje, skúša ako urobiť interpretáciu reality... Povedzte mu ,čo sa deje vo Vašom živote, kam prichádzate a kde cítite,že ste v tomto okamihu. On Vašu výpoveď pretransformuje do sveta fantázie. V skutočnosti má Leroy vždy rozhovor s tým človekom, s ktorým práve pracuje. To je dialóg ,ktorý umožňuje vlastnú interpretáciu reality. Z toho vyplýva obraz s možnosťou prirovnania uvoľnených stránok z pamäte zápisníka. Človek môže na tento obraz pozerať aj o dvadsať rokov neskôr a v tom vie,čo sa v danej chvíli presne odohrávalo v  živote z predchádzajúceho obdobia, keď bol obraz vytvorený a kým sa stal človek potom.
   Leroy charakterizuje svoju prácu do jedného zo svojich citátov: ,,Charakter gréckej mytológie je v tom,že nesie váhu sveta na základe jeho ramien. Ja verím, že väčšina žien toto uskutočňuje denne. My všetci sme na svet prišli cez ,,loď“ ženy a uznávam tieto nádherné bytosti"...hovorí Leroy. Fascinuje sa krásou ženy. Napriek tomu,že jeho práca na prvý pohľad môže vypadať ako zmyselné erotické umenie, Leroyova základňa pre fan club sa skladá z 90-tich percent, práve žien...
   Jeden z hlavných námetov práce Leroy Ropera  je...silná žena. V jeho práci neuvidíte slabý či negatívny výraz ženy. Ženy sú silné a situáciu majú pod kontrolou. Dokonca ak ide o fetišistický obraz ,jeho ženy situáciu ovládajú. Dôvodom pre túto prácu je prítomnosť silných žien v Leroyovom živote.,, Moje babičky, moja matka, ony sú silné ženy“. Dokonca ak som s nejakým dievčaťom chodil a vo vzťahu bola slabšou,opúšťala ma silná“, tvrdí Leroy.
Leroy Roper je výrobcom ručne maľovaných pozadí, tvorí spoločnosť Charles&Leroy Roper.
Produkujú pozadia pre tlač a video produkty. Komerční a potrétoví fotografi, nahrávacie spoločnosti a korporácie , film a video, produkčné spoločnosti,rovnako ako aj publikácie, všetci využívajú Inkworks Backdrops. Táto spoločnosť si udržuje objednávky a produkujú včasnú umeleckú koncepciu práce.
   Leroy Roper a jeho brat Charles produkujú maľbu pozadia v Dallase, štát Texas. Leroy kombinuje tieto pozadia s modelmi. Telá modeliek sú namaľované airbrushom a kombinuje ich do magickej fantázie fotografie. Všetko je dnes príliš reálne...Tieto fotografie umožňujú divákovi vstúpiť do iného sveta...sveta snov. Animálna stránka Leroyových diel vystihuje podstatu. Ak sme prírode dali príliš ,,ľudskú“ tvár, my pravdepodobne nakoniec zničíme našu planétu. Tieto diela sú preto akousi výzvou a demonštráciou za pravú tvár prírody.
Preklad : Slávka Kerďová
Výber z diel: